Our Sponsors
Rider Data

E C

Spruce Lodge, 14.06.2014
Class Test Judge Horse Score Coll %
18 Para Grade III Team FEI (2013) Gertie Liekens-Schurmans Capitol Coin w/d
19 Para Grade III Individual FEI (2013) Wouter Liekens Capitol Coin w/d
Spruce Lodge, 22.03.2014
Class Test Judge Horse Score Coll %
19 Para Para Grade III Team FEI (2013) Dermot Cannon Capitol Coin 237.5 45 62.50
20 Para Para Grade III Individual FEI (2013) Dermot Cannon Capitol Coin 250.5 45 61.10